Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych

Każdy z nas chciałby mieć pracę, w której dużo zarabia. Zarobek jest obowiązkowym elementem stosunku pracy, tak samo ważnym jak dobrowolność wykonywania pracy. Kodeks pracy reguluje kwestię wynagrodzenia w sposób bardzo ogólny. Wynagrodzenie według przepisów kodeksu, ma być odpowiednie do posiadanych przez pracownika kompetencji i zajmowanego stanowiska. Ujęte w formie klauzuli generalnej, przepisy dotyczące wynagrodzenia, nie precyzują zbytnio wysokości naszych zarobków. Kodeks pracy, ze swej natury, chroni stronę słabszą w stosunku pracy, czyli pracownika. Uregulowania kodeksu wskazują, że zasady wynagrodzenia pracowników ustalone są w regulaminie wynagrodzenia, lub w układach zbiorowych pracy. Zawarte tam postanowienia nie mogą być dla pracownika mniej korzystne, niż postanowienia kodeksu pracy. Pracodawca, wraz z pracownikami ustala zasady wynagrodzenia pracowników oddelegowanych, płacę za dodatkowe zadania, a także inne dodatkowe składniki wynagrodzenia, które kodeks uznaje za fakultatywne i zależne od woli stron.

About the author /


Related Articles