Windykacja sądowa i windykacja polubowna

 

Windykacja polubowna i Windykacja sądowa

Metody odzyskiwania należności

Prowadząc działalność gospodarczą, jesteśmy przede wszystkim ukierunkowani na odnoszenie sukcesów na rynku oraz na otrzymywanie zysków. Chcemy pozyskiwać jak najwięcej klientów, którzy będą zadowoleni ze współpracy z naszą firmą.

Wiadomym jest, że zadowolony klient będzie do nas wracał, a co za tym idzie – będzie płacił za nasz produkt lub usługę. Zdarzają się jednak tacy klienci, którzy mimo zawartej umowy przez Strony, nie wywiązują się z niej i nie płacą należności za otrzymane dobra.

Jeżeli nasz klient ma problemy finansowe i nie wyegzekwujemy od niego wszystkich należności to możemy zastosować metodę, jaką jest windykacja polubowna. Druga strona, widząc większą korzyść, w takiej sytuacji powinna zaakceptować taką możliwość, ponieważ w innym przypadku groziłoby jej większe ryzyko.

W bardziej spornych przypadkach zastosowanie ma windykacja sądowa. Jeżeli jesteśmy pewni, że wywiązaliśmy się z zawartej umowy, a mimo to nie uzyskaliśmy oczekiwanego wynagrodzenia, wówczas taką sprawę powinien rozstrzygnąć właściwy sąd.

About the author /


Related Articles