Upadłość konsumenta

Upadłość konsumencka
Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które jest przeznaczone dla osób prywatnych. Warunkiem jest nieprowadzenie przez nią działalności gospodarczej. Głównym celem tegoż postępowania jest całkowite oddłużenie osoby niewypłacalnej, która na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań.

Upadłość konsumenta to nic innego, jak procedura sądowa umożliwiająca wyjście z długów osoby zadłużonej, co ma prowadzić do uzyskania oddłużenia. Jest to jedyna szansa na wyjście z ogromu długów.

Czy jednak przedsiębiorca może złożyć także taki wniosek o upadłość konsumencką? Jest to oczywiście możliwe, ale warunkiem, jaki trzeba spełnić, jest odpowiednio wcześniej zakończone prowadzenie firmy. Tylko w takiej sytuacji stanie się on konsumentem i będzie mógł złożyć odpowiedni wniosek. Kiedy sąd zamknie to postępowanie, dłużnik oddłuży się z zobowiązań prywatnych oraz tych powstałych podczas prowadzenia działalności.

Celem tego procesu jest oddłużenie poprzez zatrzymanie spirali zadłużenia oraz ugodowe spłaty zadłużenia, ustalając realny plan spłaty wierzytelności.

About the author /


Related Articles