Rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy

Praca za granicą wiąże się przeważnie z wyższymi dochodami aniżeli w Polsce. Ten przyjemy akcent może zaburzyć obowiązek rozliczenia się w urzędem skarbowym w Polsce. Na szczęście nie jest to bardzo trudne gdyż rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy, a właściwie z pracy wykonywanej za granicą wiąże się z wypełnieniem jedynie dodatkowego załącznika do rocznego rozliczenia PIT. Osoby pracujące za granicą zobowiązane są ujawnić swoje dochody i odprowadzić od nich podatek, jednak korzystne staje się tu pojęcie „ugla abolicyjna” Ulga ta sprawia, że podatek, który mamy zapłacić na terenie Polski ze środków uzyskanych za granicą niejednokrotnie wynoszący nawet kilka tysięcy złotych zniwelować można praktycznie do zera. Ma tutaj znaczenie np. czy wykonywaliśmy pracę wyłącznie za granicą, czy osiągaliśmy dochód z innego tytułu na terenie polski. Rozliczenie podatku dochodowego możliwe jest coraz częściej przy użyciu kreatorów PIT powszechnie dostępnych w internecie. Umożliwiają one szybkie i proste rozliczenie dochodów i jednocześnie wysłanie PITu za pomocą sieci www.

About the author /


Related Articles