Programy do prowadzenia księgowości

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca zobowiązany jest do dokumentowania sprzedaży. Ustawodawca wymaga także, aby dokumentacja była prowadzona rzetelnie i zgodnie z prawem. Jeśli przedsiębiorca zaniecha czynności księgowych lub będzie je wykonywał w sposób niewadliwy, może być narażony na konsekwencje karne ze strony urzędu skarbowego.
Do prowadzenia pełnej ewidencji księgowej możemy użyć jednego z kilku programów dostępnych na naszym rynku. Wiele programów księgowych opartych jest na automatyzacji zdarzeń gospodarczych, jakie zachodzą we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach zobowiązanych przepisami prawa do prowadzenia pełnej ewidencji księgowej. Rozszerzone o funkcjonalność programy księgowe pozwalają na pracę związaną z księgami rachunkowymi, ewidencją VAT, rozrachunkami czy też ewidencją danych podatkowych.

Programy księgowe służą również do wystawiania wszelkiego rodzaju dokumentów sprzedaży, gdyż są to programy, które integrują się z różnego rodzaju programami handlowymi lub też posiadają rozszerzoną funkcjonalność o zakładki handlowe. Dzięki takim programom możemy wystawiać różnego rodzaju dokumenty sprzedażowe typu: faktury VAT, VAT RR, dokumenty zaliczkowe, dokumenty korygujące oraz wiele innych.

Typowe programy księgowe dają nam możliwość prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej, a także możliwość ewidencji samych rejestrów VAT. W specjalistycznych programach księgowych większość zakładek dotyczy księgowości. Programy takie posiadają specjalne zakładki, na podstawie których możemy przechowywać naszą dokumentację w należytej segregacji. W odrębnej teczce możemy np. przechowywać dane dotyczące rozliczania kosztów użytkowania samochodów prywatnych. W drugiej teczce np. dane dotyczące rozrachunków z kontrahentami. Dzięki takim programom nasza dokumentacja firmowa będzie uporządkowana.

About the author /


Related Articles