Komunikacja Niewerbalna

Komunikacja niewerbalna
Komunikacja niewerbalna to część komunikacji interpersonalnej, która polega na przekazywaniu informacji za pomocą wszystkich środków z wyjątkiem języka mówionego oraz pisanego. W niektórych przypadkach komunikacja niewerbalna może zastępować mowę, jednak w większości przypadków jest ona uzupełnieniem i dodatkiem do słów, które wypowiadamy. Nie oznacza to jednak, że jej rola jest niewielka. Naukowcy udowodnili bowiem, że komunikacja niewerbalna jest tak samo istotna, a niekiedy nawet istotniejsza, niż komunikacja werbalna. Umożliwia ona bowiem odczytanie emocji naszego rozmówcy i jego nastroju.

Aby komunikacja przebiegała prawidłowo, należy pamiętać, że nasze gesty, mimika czy wygląd, czyli części składowe komunikacji niewerbalnej, są niebywale istotne. Jeżeli chcemy zrobić dobre wrażenie na naszym pracodawcy czy kontrahencie, to powinniśmy unikać nerwowych gestów oraz podnoszenia głosu. Aby zostać wysłuchanym przez drugą osobę, powinniśmy mówić spokojnie i precyzyjnie, a ewentualne gesty rękoma powinny być adekwatne do wypowiadanych słów. Ważne jest również, aby unikać natarczywości i szanować prywatność rozmówcy. W związku z tym należy wystrzegać się przesadnego zbliżania się do osoby, z którą dyskutujemy, aby nie wprawić jej w zakłopotanie.

About the author /


Related Articles