Gospodarka narodowa

Całość działalności gospodarczej prowadzonej w ramach danego gospodarstwa narodowego i ściśle uzależniona od jego struktury; składa się na nią działalność gospodarcza (gospodarka) w sferze produkcji, obiegu, podziału i konsumpcji, a także gospodarka we wszystkich działach i gałęziach gospodarstwa narodowego. Termin gospodarka narodowa używany jest często dla podkreślenia ogólnokrajowego, tj. nieodcinkowego i nieregionalnego, charakteru działalności gospodarczej (np. planowanie gospodarki narodowej) lub wielkości ekonomicznych (np. zatrudnienie w gospodarce narodowej); można również użyć tego terminu dla przeciwstawienia gospodarki danego kraju zagranicy, tj. gospodarce krajów obcych lub gospodarce światowej. Wśród wielu różnych zakresów działalności gospodarczej, od gospodarki poszczególnej jednostki poczynając, a na gospodarce światowej kończąc, zakres działalności określany jako gospodarka trzeba uznać za podstawowy zarówno z punktu widzenia praktyki gospodarowania, jak i nauki ekonomicznej; pokrywa się on z zakresem wpływu władzy państwowej, która gospodarką kieruje. W ramach gospodarki zorganizowane jest gromadzenie danych statystycznych, które dostarczają najpełniejszych informacji właśnie o stanie gospodarki. Wreszcie teoretyczne badania ekonomii politycznej koncentrują się w znacznej mierze nad problematyką funkcjonowania i wzrostu gospodarczego gospodarki narodowej.

About the author /


Related Articles