Gospodarka mieszkaniowa

Działalność gospodarcza i administracyjna, mająca na celu zaspokojenie mieszkaniowych potrzeb ludności. W najszerszym zakresie do zadań gospodarki mieszkaniowej zalicza się budownictwo mieszkaniowe, dyspozycję i przydział mieszkań oraz utrzymanie i konserwację budynków mieszkalnych. Budownictwo mieszkaniowe powiększa istniejące zasoby, kompensując ubytek mieszkań spowodowany naturalnym niszczeniem domów i wypadaniem ich z użytkowania, pokrywa zwiększające się na skutek lokalnego przyrostu ludności zapotrzebowanie na mieszkania oraz modernizuje je, tj. poprawia stan wyposażenia i urządzenia istniejących starych budynków. W narodowych planach gospodarczych dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje inwestycyjne zadania budownictwa mieszkaniowego oraz remontów kapitalnych i modernizujących. W zależności od podmiotu inwestującego odróżnia się. dwa rodzaje budownictwa mieszkaniowego: państwowe i ze środków własnych ludności; to ostatnie może być realizowane w formie budownictwa spółdzielczego lub Jako budownictwo indywidualne przyszłego właściciela i użytkownika budowanego domu lub mieszkania.

About the author /


Related Articles

Jeden komentarz

  1. Darek

    odszkodowania z ubezpieczenia oc