Dlaczego ludzie zakładają firmy tak chętnie?

Posiadanie własnej firmy to niewątpliwie nadal niespełnione marzenie wielu Polaków. Nie mogą oni go spełnić z wielu powodów, jednym z nich jest na pewno brak środków finansowych na realizację swojego planu. Co jednak sprawia, iż wielu ludzi ryzykuje dorobek życia, by stanąć na czele własnej firmy, bez stuprocentowej gwarancji, że firmie się powiedzie, i przyniesie zysk? Na to pytanie odpowiada wielu psychologów, twierdząc zgodnie, że pieniądz i władza to dwa najpotężniejsze pragnienia jakie istniały kiedykolwiek na świecie. Władza upaja, daje siłę, poprawia samoocenę, a także sprawia, że człowiek osiąga satysfakcję i spełnienie ze swojego statusu. Pieniądz natomiast jest równie silnym czynnikiem oddziałującym na człowieka, bowiem w dzisiejszym świecie nie da się funkcjonować bez pieniędzy, tym bardziej wspinać się po szczeblach kariery. Założenie firmy daje nadzieję na uzyskanie obu tych czynników, dlatego wielu jest w stanie zaryzykować dorobkiem życiowym, byle tylko pożądany stan osiągnąć. Udana firma to ciężki kawałek chleba, jednak wysiłek opłaca się, a wielu ludzi ponosząc porażkę nie widzą, że poszli na tzw. Łatwiznę, nie dając wystarczająco dużo z siebie, skutkiem czego było bankructwo. Chęć władzy i pieniędzy jest najważniejszym czynnikiem pobudzającym do zakładania własnych firm i prowadzenia biznesu.

About the author /


Related Articles