Biuro rachunkowe Swarzędz

BIURO RACHUNKOWE SWARZĘDZ
Biuro rachunkowe Swarzędz jest podmiotem, które na podstawie umów zawartych z przedsiębiorcami prowadzi usługi w zakresie księgowości i rachunkowości. Wykonuje ciążące na przedsiębiorcy obowiązki związane z prawem księgowym, prawem pracy. Głównym zakresem działalności biur rachunkowych jest prowadzenie księgowości. Obowiązkiem przedsiębiorców jest prowadzenie odpowiedniej formy rachunkowości zgodnie z prowadzoną dziedziną działalności. Przedsiębiorcy, podpisując umowy z biurami rachunkowymi przekazują im obowiązki podatkowe.
W biurach rachunkowych osobą odpowiedzialną za prowadzenie rachunkowości jest główny księgowy. Do podstawowych obowiązków głównego księgowego zalicza się sporządzanie dokumentacji, systematyczne, terminowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji księgowej, ewidencja zdarzeń finansowych na podstawie prawidłowo wystawionych dokumentów księgowych.
Prócz podstawowego zakresu usług biura rachunkowe prowadzą również zakres usług dodatkowych takich jak pomoc przy zakładaniu działalności, wypełnianie wniosków kredytowych, archiwizacja dokumentów, kontrolowanie należności podatkowych.

About the author /


Related Articles